Chrześcijanom nakazano ‛powstrzymywać się od krwi’

Dzieje Apostolskie 15:28, 29: „Duch święty i my sami [ciało kierownicze zboru chrześcijańskiego] uznaliśmy za słuszne nie nakładać na was dodatkowego brzemienia, z wyjątkiem następujących rzeczy koniecznych: macie powstrzymywać się od tego, co ofiarowano bożkom, i od krwi, i od tego, co uduszone [czyli zabite bez wykrwawienia], i od rozpusty. Jeśli będziecie się tego starannie wystrzegać, dobrze się wam powiedzie. Bądźcie zdrowi!”

Spożywanie krwi dla chrześcijan z I w. n.e., czyli dla pierwszych naśladowców Jezusa Chrystusa,  było na równi z bałwochwalstwem i rozpustą, a więc z czymś, czego w żadnym wypadku nie wolno się dopuszczać.

Dzieje 21:25: „Jeśli chodzi o wierzących spośród narodów, to posłaliśmy nasze rozstrzygnięcie, żeby się trzymali z dala od tego, co ofiarowano bożkom, jak również od krwi oraz tego, co uduszone, i od rozpusty”.

Ludzie, którzy w pierwszych wiekach naszej ery uważali się za chrześcijan, rozumieli biblijne nakazy dotyczące krwi w sposób jasny.

Tertulian (ok. 160-230 n.e.) uważany za jednego z tzw. ojców Kościoła Katolickiego: „Zboczenia wasze niech się rumienią przed nami chrześcijanami, którzy nie mamy na stołach naszych nawet potraw z krwi zwierząt, (...) by w jakiś sposób nie splamić się krwią nawet ukrytą w mięsie. Między zarzutami przeciwko chrześcijanom wysuwacie [pogańscy Rzymianie] także kiełbasy wypchane krwią, a wiedząc o tym dobrze, że to jest u nich zabronione, chcielibyście, by były u nich takie wykroczenia. Jakże więc to nazwać, jeśli sądzicie, że ci, o których jesteście przekonani, że wstręt mają do krwi zwierzęcej, mogliby pożądać krwi ludzkiej?” (Tertulian, Apologetyk, tłum. J. Sajdak, Poznań 1947, ss. 44, 45).

Minucjusz Feliks (III wiek n.e.): „Do tego stopnia wystrzegamy się [spożywania] ludzkiej krwi, że nawet obywamy się w naszych pokarmach bez krwi zwierząt” (Pisma starochrześcijańskich pisarzy, wyd. przez Akademię Teologii Katolickiej, Warszawa 1988, t. XLIV, s. 66).

Izaak Newton: „Nakaz ten [co do wystrzegania się krwi] obowiązywał już przed Mojżeszem, otrzymał go bowiem Noe i jego synowie, i to na długo przed Abrahamem. Kiedy więc apostołowie i starsi zebrani na soborze w Jerozolimie ogłosili, że poganie nie muszą się obrzezywać ani przestrzegać Prawa Mojżeszowego, zrobili wyjątek dla nakazu powstrzymywania się od krwi i tego, co uduszone, który należał do wcześniejszych praw Bożych, obowiązujących nie tylko synów Abrahama, lecz wszystkie narody żyjące w czasach Noego w ziemi Szinear. To samo można powiedzieć o nakazie powstrzymywania się od mięsa ofiarowanego bożkom, czyli fałszywym bogom, oraz od rozpusty” (The Chronology of Antient Kingdoms Amended, Dublin 1728, s. 184)

Rodzaju 9:3, 4: „Wszelkie poruszające się zwierzę, które żyje, może służyć wam za pokarm. Tak jak zieloną roślinność daję wam to wszystko. Tylko mięsa z jego duszą - jego krwią - nie wolno wam jeść”.

Kapłańska 7:26: „I nie wolno wam jeść żadnej krwi — czy to z ptaka, czy z czworonożnego zwierzęcia — w żadnym z miejsc, gdzie mieszkacie".

Kapłańska 17:10: „Jeśli jakiś człowiek z domu Izraela lub jakiś osiadły przybysz, który przebywa pośród was jako przybysz, spożywa jakąkolwiek krew, to zwrócę swe oblicze przeciw duszy, która spożywa krew; i niechybnie zgładzę go spośród jego ludu.

Powt. Prawa 12:16 i 23-25: „Tylko krwi nie wolno wam jeść. Masz ją wylać na ziemię jak wodę", „Tylko bądź stanowczo zdecydowany nie jeść krwi, gdyż krew jest duszą i nie wolno ci jeść duszy wraz z mięsem. Nie wolno ci jej jeść. Masz ją wylać na ziemię jak wodę. Nie wolno ci jej jeść, żeby się dobrze wiodło tobie oraz twojemu synowi po tobie".

Powt. Prawa 15:23: „Tylko jego krwi nie wolno ci jeść. Masz ją wylać na ziemię jak wodę".

1 Samuela 14:33: „ Powiedzieli więc Saulowi, mówiąc: „Oto lud grzeszy przeciwko Jehowie, jedząc z krwią”. (...)”.

Więcej informacji: Co Biblia mówi o przetaczaniu krwi?
Więcej informacji: Jak krew może ocalić Twoje życie?

 

© 2017 FLEXWARE Rafał Wiśniewski. All Rights Reserved. Performed by FLEXWARE Rafał Wiśniewski. Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci wygody użytkowania i w celu wprowadzania dalszych usprawnień. Dalsze przeglądanie serwisu oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub chcesz korzystać z serwisu bez wyrażania zgody na pliki cookies, to zapraszamy do zapoznania się z „Polityką wykorzystywania cookies i podobnych technologii”.
Free Joomla! templates by Engine Templates